Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Nguyễn Văn Tây (Hòa Bình)

ấp An Lương, xã Hoà Bình, huyện Chợ Mới - An Giang
0296-3638403
c2hoabinhcm@angiang.edu.vn

Dấu * là phần không được để trống