Tổ chuyên môn Ngữ Văn có 12 giáo viên

Tổ trưởng: Cô Trần Huỳnh Thanh Thanh

Tổ phó: Cô Lê Thị Bích Vân